Witamy na stronie
Kancelarii Radcy Prawnego
Katarzyna Kulesza

W zakres naszych usług wchodzą
postępowania sądowe i
administracyjne dotyczące:

  1. wykupu przez gminy nieruchomości przeznaczonych pod tereny zielone, parki, drogi i inne cele publiczne;

  2. odszkodowań związanych z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planach zagospodorowania przestrzennego;

  3. odszkodowań za wydanie sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości;

  4. wywłaszczeń nieruchomości;

  5. zwrotu zabranych nieruchomości;

  6. zasiedzenia nieruchomości;

  7. skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu spraw związanych ze specjalizacją

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego – Katarzyna Kulesza powstała w 1996roku. Od 1998 Kancelaria ma swoją siedzibę  przy Al. Niepodległości 120 w Warszawie .


Kancelarie stworzyła i prowadzi radca prawny Katarzyna Kulesza, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego , aplikacji sądowej i radcowskiej , od 1996r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-3969.

 

W trakcie praktyki zawodowej r. pr. Katarzyna Kulesza wyspecjalizowała się w szczególności w świadczeniu usług prawniczych na rzecz osób indywidualnych, głównie w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności : w postępowaniu  o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, postępowaniach zmierzających do rozwiązania problemów związanych  z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planie miejscowym (jak np. postępowania o wykup nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny, postępowania o wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie planu miejscowego i innymi postępowaniami związanymi z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego).

 

W ramach świadczonej pomocy prawnej zajmujemy się również postępowaniami mającymi na celu przywrócenie prawa własności wywłaszczonych nieruchomości oraz nieruchomości utraconych na mocy Dekretu Warszawskiego. Prowadzimy również szereg postępowań o zapłatę odszkodowania za nieruchomości .

 

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych zapewniając Klientom indywidualne podejście w każdej prowadzonej sprawie. Świadczone usługi wyróżnia pełen profesjonalizm i kompleksowe zaangażowanie, którego głównym celem jest zabezpieczenie interesów Klienta. Z wieloma swoimi Klientami łączy Kancelarię wieloletnia owocna , stała współpraca. Bardzo wielu Klientów powraca nawet po kilku latach, powierzając do prowadzenia Kancelarii dalsze sprawy majątkowe i osobiste. Każda osoba z problemem w zakresie spraw w których Kancelaria się specjalizuje (w sprawach dotyczących nieruchomości) może liczyć na profesjonalną pomoc. Przez kilkanaście lat istnienia Kancelaria zakończyła z sukcesem kilkaset postępowań sądowych. Radca Prawny Katarzyna Kulesza prowadził liczne postępowania przed organami administracyjnymi, Sądami Powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Copyright by: Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK