Witamy na stronie
Kancelarii Radcy Prawnego
Katarzyna Kulesza

W zakres naszych usług wchodzą
postępowania sądowe i
administracyjne dotyczące:

  1. wykupu przez gminy nieruchomości przeznaczonych pod tereny zielone, parki, drogi i inne cele publiczne;

  2. odszkodowań związanych z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planach zagospodorowania przestrzennego;

  3. odszkodowań za wydanie sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości;

  4. wywłaszczeń nieruchomości;

  5. zwrotu zabranych nieruchomości;

  6. zasiedzenia nieruchomości;

  7. skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu spraw związanych ze specjalizacją

Odszkodowania za zmianę planów zagospodarowania przestrzennego...

 

 

Radca prawny Katarzyna Kulesza prowadzi liczne postępowania sądowe, w których reprezentuje właścicieli nieruchomości warszawskich, mające na celu wykup przez m.st. Warszawa nieruchomości przeznaczonych na cele uniemożliwiające dotychczasowe wykorzystanie nieruchomości .

 

W praktyce często zdarza się, że pomimo zarezerwowania nieruchomości prywatnej w planach pod cele publiczne (np. drogi , parki itp.). Nie dochodzi do ich dobrowolnego wykupienia czy wywłaszczenia . W konsekwencji właściciel pomimo, że posiada nadal nieruchomość w żaden sposób nie może znaleźć nabywcy na wolnym rynku, ani sam jej docelowo w inny sposób wykorzystać. Radca Prawny Katarzyna Kulesza prowadzi liczne postępowania sądowe o odszkodowanie za poniesioną z tego tytułu szkodę majątkową.
 

Klientami Kancelarii są również właściciele nieruchomości warszawskich oraz podwarszawskich, które po wejściu w życie planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku zmiany postanowień planu miejscowego straciły na wartości. Często w związku z niekorzystną zmianą przeznaczenia nieruchomości w planach miejscowych właściciele gruntów w przypadku ich zbycia otrzymywali za nieruchomość cenę dużo niższą niż mogliby otrzymać gdyby plan w tak radykalny sposób nie ingerował w należne im prawo własności.

 

Kancelaria zajmuje się również postępowaniami dotyczącymi opłaty adiacenckiej i renty planistycznej .

Copyright by: Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK